Contact Batja Mesquita

Vertegenwoordiging

Max Brockman
CEO, Brockman, Inc.
260 Fifth Avenue
New York, NY 10001
tel: 212.935.8900 x140
[email protected]

Publiciteit

Lies Poignie
Uitgever Hoger Onderwijs
Owl Press - Borgerhoff & Lamberigts
Burgstraat 18K
9000 Gent
[email protected]