In het sprankelende Between Us neemt Batja Mesquita je op sleeptouw door de wondere wereld van emoties. Wat blijkt? Mensen uit verschillende culturen beleven emoties helemaal anders. Dit boek laat je beseffen hoe uniek westers onze kijk op emoties is, maar het toont gelukkig ook hoe we die kloof kunnen overbruggen.”

Bram Vervliet, hoofddocent psychologie KU Leuven, in De Morgen
Preorder

De emoties tussen ons

hoe cultuur onze emoties bepaalt

Dit boek brengt een nieuwe wending in ons denken over emoties.

Hoe voel je je vandaag?” Binnen Westerse culturen worden emoties gezien als deel van een diep, innerlijk leven. We geloven dat emoties aangeboren zijn en dat alle mensen dezelfde essentiële gevoelens ervaren. We richten onze focus naar binnen, om onze eigen emoties te ontdekken, te doorgronden en van daaruit keuzes te maken. We spreken in termen van emoties opkroppen’ of loslaten’.

Batja Mesquita daagt in dit boek deze interpretatie uit: op briljante wijze brengt ze origineel psychologisch onderzoek en verhalen van mensen uit verschillende culturen samen. Ze laat de lezer kennismaken met een radicaal andere manier van denken en vraagt ons om naar emoties te kijken door de lens van wat ze doen in onze relaties met anderen. Glashelder zet ze uiteen hoe culturen ons als mensen verbinden en verdelen, zowel in onze persoonlijke relaties, als in onze sociaal-culturele context. Ze illustreert hoe je emoties je betrekken bij, en je deel laten uitmaken van, de gemeenschappen waarin je leeft. Een Japanner of Taiwanees zal, met andere woorden, niet begrijpen wat je bedoelt als je het hebt over het uiten’ van emoties. Wie emoties niet ziet als gevoelens in zichzelf’, maar als iets wat gebeurt tussen mensen, hoeft emoties ook niet los te laten’.

Zo laat ze zien dat emoties net zo goed van ons’ zijn als van mij’. Dit boek betoogt heel overtuigend dat het erkennen van verschillen in emoties ons in staat stelt gemeenschappelijke grond te vinden, waardoor we allemaal menselijker en nederiger worden. Wat ons allen ten goede komt.

De emoties tussen ons is de vertaling van Between us, een Amerikaanse bestseller gepubliceerd in juli 2022.

Behavioral Scientist plaatste BETWEEN US op de lijst 'Notable Books of 2022'

Between Us is opgenomen in 'KCRW's Best Reads of 2022', 'Next Big Idea Club's Top 21 Psychology Books of 2022', en 'Publishers Weekly’s Best Books of 2022'. Between Us was genomineerd voor 'Habit Weekly's Best Book of the Year', en haalde de longlist van de 'Non-Obvious Book Awards'. Een fragment van het boek bereikte de top 10 in Adam Grants lijst met hoogtepunten van 2023.

Lof voor De emoties tussen ons

Mesquita’s boek is origineel en belangrijk want ze leert ons anders te kijken naar en te reageren op emoties, om onze (vaak goed bedoelde maar verkeerd gerichte) empathie in de juiste banen te leiden en meer begrip te hebben voor hoe anders de ander kan zijn.”

Geerdt Magiels, bioloog en wetenschapsfilosoof

Het boek levert in mijn ogen een belangrijke bijdrage aan de dekolonisering van emoties omdat het weerlegt dat iedereen’ hetzelfde voelt als wij’ of dat verschillende uitdrukkingsvormen hetzelfde betekenen over culturen heen. Er wordt evidentie geleverd dat mensen emoties zeer divers beleven en vormgeven, namelijk in interactie met elkaar binnen een culturele context en niet enkel innerlijk en individueel. De beleving en uitdrukking van bijvoorbeeld boosheid, schaamte, liefde of geluksgevoel blijken volgens Mesquita niet universeel te zijn. Ook de fysiologische responsen, de neurologische reacties, de sociale betekenissen en gevolgen verschillen naargelang individu, interactie, relatie en cultuur.”

Ae Ra Song, sociaal en cultureel antropoloog